Actie Kerkbalans 2021

Kerk zijn is anders, hoe zie jij de kerk nu?

Het jaar 2020 is weer ten einde. “Gelukkig maar” hoor ik een aantal gemeenteleden denken. Laten we er met elkaar op vertrouwen 2021 een beter jaar wordt en dat we langzaam maar zeker van de coronamaatregelen worden verlost en weer normaal kerk kunnen zijn, zoals we dat gewend waren.

Januari 2021 betekent een nieuwe start van Actie Kerkbalans. Vanaf maandag 18 januari kun je van ons een toezeggingsformulier verwachten. Hierin vragen wij onze leden om bij te dragen in de kosten die we als De Rank moeten maken; immers de kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarvoor is Actie Kerkbalans bedoeld

Ben jij een Ranker? Deze vraag wordt aan ons gesteld in één van de kerkbladen van afgelopen jaar en nu opnieuw met deze Actie Kerkbalans. Wat doet de coronacrisis met ons? Lukt het ons om ons aan de maatregelen te houden? En nog belangrijker: lukt het ons om de saamhorigheid en verbondenheid met elkaar vast te houden? Als we een ranking zouden moeten opstellen, op welke plaats zou De Rank dan staan? Toch wel even iets om over na te denken.Geven in coronatijd

Wij hopen dat je ook dit jaar weer naar vermogen wilt bijdragen, al beseffen we dat door de coronamaatregelen sommige gemeente leden hun inkomen zien verminderen of zelfs geheel zien stil vallen. Voor hén is het doen van een toezegging op dit moment* niet mogelijk. Voor anderen
heeft de crisis géén, of zelfs pósitieve economische gevolgen. Zij kunnen wellicht wat openvallende gaten opvangen. Ook daarin trekken we samen
op als een nieuwe gemeenschap van Rankers. Vergelijk het eens met wat Paulus schrijft, terwijl hij zonder in z’n inkomen te kunnen voorzien, in de
gevangenis zit: ‘Er ontbreekt mij niets dankzij uw gaven! God zal er blij mee zijn. Het is voor Hem als de heerlijke geur van de offers in de tempel’.

Kerk zijn op afstand

Onderstaand laten we enkele gemeenteleden aan het woord die in de afgelopen maanden een bijdrage hebben geleverd aan het kerk zijn op afstand. Ds. Zomer, Jos Verheul en Titia Engels vertellen over de manier waarop zij in deze coronatijd hebben bijgedragen aan de saamhorigheid en
verbondenheid met De Rank.

Jos Verheul

Jos Verheul

Mijn naam is Jos Verheul en sinds ik lid ben van De Rank, ben ik nauw betrokken bij de uitzendingen van de kerkdiensten op Facebook. Bij de eerste coronagolf zijn wij begonnen met deze uitzendingen en ds. Zomer heeft mij toen gevraagd of ik het camerawerk wilde verrichten. Hoewel ik hier geen ervaring mee had, wilde ik het wel graag proberen. Ik vond het fijn om ook mijn bijdrage te kunnen leveren om de kerkdienst bij mensen thuis te brengen. Uiteraard heb ik eerst wat moeten experimenteren, maar na verloop van tijd ging het veel beter en daarna kon ik ook mijn ervaringen doorgegeven aan mijn collega’s, die het van mij hebben overgenomen.

Titia Engels
Titia Engels

Sinds februari zorg ik voor het plaatsen van berichten op Facebook. Het is mooi dat ik mijn talenten op deze manier kan inzetten. Wat we natuurlijk niet hadden kunnen bedenken is dat Facebook sinds maart ineens één van de belangrijkste kanalen voor de Rank is. Naast de Facebookberichten, plaats ik een paar dagen voor de dienst de liturgie op de website. Het is soms moeilijk om thuis net als in de kerk een moment van rust en bezinning te creëren. Het is mooi dat wij daar op deze wijze een steentje aan kunnen bijdragen.

Ds. J.G. Zomer
Ds. J.G. Zomer

Al zestien jaar ben ik betrokken bij de Actie Kerkbalans in onze gemeente en dit jaar voor de laatste keer i.v.m. mijn aanstaande
emeritaat in juli. De Actie is door de jaren heen veel veranderd. We mogen allereerst trots zijn op de manier hoe wij dit organiseren. We weten onze gemeente duidelijk te maken dat De Rank zeer waardevol is. Iedereen die bijdraagt aan de Actie Kerkbalans is een Ranker en als ik aan het woord Ranker denk, dan denk ik gelijk aan “ranking”. Op welke plaats zet jij onze gemeente? Staat deze op een hoge plaats in uw lijstje of bungelt deze ergens onderaan? Het Ranker-gevoel is best spannend. Het is een gevoel dat je graag wilt koesteren, maar het is best wel moeilijk om dat handen en voeten te geven, vooral in deze tijd. Daarom mijn advies: kijk om je heen, heb oog voor elkaar en vooral: wees Ranker voor en met elkaar.

Laat zien hoe jij de Rank thuis beleeft

Stuur je foto naar info@derankstaphorst.nl of plaats hem op Facebook en tag @rankstaphorst. De foto’s worden geplaatst op onze website en Facebookpagina. #thuiskerk #derankstaphorst