Regelen

Ledenadministratie
Mevr. T. de Witte, verzorgt de ledenadministratie. Mutaties ten gevolge van vestiging, verhuizing, geboorte en overlijden, of wijzigingen in uw burgerlijke staat, kunt u aan haar doorgeven. Bij voorkeur per email: leden@derankstaphorst.nl  

De abonnementenadministratie van KONTAKT wordt verzorgd door mevr. A. Russcher-Harink,
Mokkenland 72, 7951 HG Staphorst. E-mailadres: administratie.kontakt@derankstaphorst.nl.

Kerktaxi
Wilt u voor het bijwonen van de kerkdienst gebruik maken van de (gratis) kerktaxi? Belt u dan zo mogelijk een dag van tevoren met de diaconie, tel. 0620351608. U wordt van huis opgehaald en na de dienst weer thuis gebracht.

Hulp
Ziet u het praktisch of financieel even niet meer zitten? Neem dan contact op met de diaconie: diaconie@derankstaphorst.nl

Kerktelefoon
Bent u (tijdelijk) niet in staat de kerk op zondag te bezoeken dan kunt u de kerkdiensten altijd beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Heeft u niet de beschikking over een laptop en/of internet dan bestaat binnen de Rank ook nog steeds de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerktelefoon.
Wilt u gebruik maken van de kerktelefoon of wilt u graag meer informatie dan kunt u zich aanmelden bij één van de kerkrentmeesters. 

Diaconale hulp
Bent u lid van onze kerk en ziet u het praktisch of financieel even niet meer zitten? Neemt u dan contact op met de diaconie: diaconie@derankstaphorst.nl

Zaalverhuur
Heeft u ruimte nodig voor een vergadering of overleg? Wij verhuren u doordeweeks graag een zaal. Neemt u hiervoor contact op met kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl

Dopen
Wilt u uw kindje laten dopen? In de kerk liggen informatiefolders hierover, welke u mee kunt nemen.

Huwelijk
Willen jullie je huwelijk kerkelijk laten bevestigen? Ook hierover liggen informatiefolders in de kerk, welke meegenomen kunnen worden.

Begrafenis
Wilt u de rouwdienst houden vanuit onze kerk? Neemt u dan contact op met ds. Jongsma, zij kan u hier meer over vertellen.