Jeugdwerk

Jeugd de Rank Staphorst

In onze kerk zijn er verschillende activiteiten waarmee we de jeugd in onze gemeente een warm hart toe willen dragen. De jeugdouderling coördineert deze activiteiten en is hiervoor het aanspreekpunt De activiteiten staan met name in het teken van de groei in geloof en de onderlinge saamhorigheid. We kennen de volgende onderdelen en activiteiten voor de jeugd:

• Oppasdienst
• Kindernevendienst
• Club
• Vakantiebijbelclub
• Jeugdcomissie

De jeugd is in De Rank van harte welkom!

Vorming en Toerusting, jeugdcommissie en winterwerk

Oppasdienst
Iedere zondag is er voor de kinderen van 0 tot 4 jaar oppas in één van de bijzalen van de kerk. Voor aanvang van de dienst kunt u uw kind brengen. Er is ruimte om te spelen, puzzelen of te kleuren onder toezicht van minimaal twee begeleid(st)ers. Uw kind mag iets te drinken en te eten meenemen. Aan het eind van de dienst wordt er via de beamer aangekondigd dat u uw kind bij de oppasdienst kunt ophalen voor de zegen in de kerkzaal.
Meer info: oppas@derankstaphorst.nl

LET OP: i.v.m. de aangepast maatregelen voor corona kan er momenteel geen gebruik gemaakt worden van de oppasdienst

Kindernevendienst
Voor de kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar is, er gedurende de overdenking tijdens de zondagse dienst, kindernevendienst. Er zijn twee groepen (onderbouw en bovenbouw basisschool). De kindernevendienst werkt met materiaal van Kind op Zondag. Bijzondere projecten en activiteiten van de kindernevendienst zijn:
• Kerstproject;
• Paasproject;
• Doorstroomdienst 12-jarigen;
• Kind van de Zondag.
Meer info: kindernevendienst@derankstaphorst.nl

Club
De stichting Christelijk Jeugdwerk Staphorst heeft als doel kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met kerk en geloof. Dit door plaats en ruimte aan te bieden voor ontspanning en creativiteit. Vanuit de kerken ‘De Bron’ en ‘De Rank’, zijn er vertegenwoordigers aangesteld die de contacten met het Jeugdwerk onderhouden. De club gebruikt het materiaal van YMCA.

Meer info: christelijkjeugdwerkstaphorst@outlook.com

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is er om de jeugd een thuisgevoel te geven in onze kerk.
Activiteiten van de jeugdcommissie:
• N-Joy (soos)
In de periode september tot en met april is er iedere eerste zaterdag van de maand in ons kerkgebouw een soos voor jongeren in groep 8 en op het voortgezet onderwijs. Er wordt muziek gedraaid, er kan gedart worden of een potje tafelvoetbal worden gespeeld. Terugkerende activiteiten van de soos zijn een spooktocht, barbecue, schaatsen, zwemmen of klimmen in de klimhal.

• Jongeren aan Zet
Jaarlijks regionaal evenement voor jongeren op het voortgezet onderwijs en ouder op de eerste zondag van november rondom een sociaal-maatschappelijk thema. Ochtendprogramma met een theatervoorstelling en workshops. De organisatie is in handen van een aantal kerkelijke gemeenten in de regio Meppel en Jeugdwerkbureau YMCA .
Meer info: jeugdouderling@derankstaphorst.nl

• Jongeren aan Zet
Jaarlijks regionaal evenement voor jongeren op het voortgezet onderwijs en ouder op de eerste zondag van november rondom een sociaal-maatschappelijk thema. Ochtendprogramma met een theatervoorstelling en workshops. De organisatie is in handen van een aantal kerkelijke gemeenten in de regio Meppel en Jeugdwerkbureau YMCA .
Meer info: jeugdouderling@derankstaphorst.nl

Catechese
Jongeren die de kindernevendienst verlaten worden uitgenodigd voor de catechese. Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp. Deze worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht. Na een gezamenlijke introductie op het thema vinden er gesprekken plaats in kleine groep onder leiding van een mentor. Media en werkvormen worden creatief ingezet.
Meer info: ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

Jongerenkerk
Iedere eerste zondag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) is er om 10.00 uur Jongerenkerk in het Dienstencentrum. De Jongerenkerk is er voor jongeren op het voortgezet onderwijs en ouder. Het programma is afwisselend op basis van een thema. Er is ruimte voor gesprek, spel, excursie, muziek etc.
Facebook: Jongerenkerk de Rank
Meer info: jeugdouderling@derankstaphorst.nl

Jeugddiensten
Gedurende het jaar zijn er drie jeugddiensten in de Rank

Appelpluk

Appelpluk

Net zoals vorig jaar willen we ook dit jaar weer gaan appels plukken bij Arnold Bosgoed in Welsum. We maken […]

Bijbel in gewone taal

Bijbellezen in de Bijbel-in-gewone-taal 28 september

Het is al een beetje vertrouwd geworden: ’s maandags avonds even drie kwartier bij elkaar zitten om samen de bijbel […]

Kerkzaal leeg De Rank

Voor de preek uit 1 oktober

In de preek probeert de voorganger elke keer de Bijbeltekst en de tijd waarin we leven met elkaar te verbinden. […]