Jeugdwerk

Jeugd de Rank Staphorst

In onze kerk zijn er verschillende activiteiten waarmee we de jeugd in onze gemeente een warm hart toe willen dragen. De jeugdouderling coördineert deze activiteiten en is hiervoor het aanspreekpunt. De activiteiten staan met name in het teken van de groei in geloof en de onderlinge saamhorigheid. We kennen de volgende onderdelen en activiteiten voor de jeugd:

• Oppasdienst
• Kindernevendienst
• Club
• Vakantiebijbelclub
• Jeugdcomissie

De jeugd is in De Rank van harte welkom!

Oppas, kindernevendienst, club en Jeugdcommissie

Oppasdienst
Iedere zondag is er voor de kinderen van 0 tot 4 jaar oppas in één van de bijzalen van de kerk. Voor aanvang van de dienst kunt u uw kind brengen. Er is ruimte om te spelen, puzzelen of te kleuren onder toezicht van minimaal twee begeleid(st)ers. Uw kind mag iets te drinken en te eten meenemen. Aan het eind van de dienst wordt er via de beamer aangekondigd dat u uw kind bij de oppasdienst kunt ophalen voor de zegen in de kerkzaal.
Meer info: oppas@derankstaphorst.nl

LET OP: i.v.m. de aangepast maatregelen voor corona kan er momenteel geen gebruik gemaakt worden van de oppasdienst

Kindernevendienst
Voor de kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar is, er gedurende de overdenking tijdens de zondagse dienst, kindernevendienst. Er zijn twee groepen (onderbouw en bovenbouw basisschool). De kindernevendienst werkt met materiaal van Kind op Zondag. Bijzondere projecten en activiteiten van de kindernevendienst zijn:
• Kerstproject;
• Paasproject;
• Doorstroomdienst 12-jarigen;
• Kind van de Zondag.
Meer info: kindernevendienst@derankstaphorst.nl

Club
De stichting Christelijk Jeugdwerk Staphorst heeft als doel kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met kerk en geloof. Dit door plaats en ruimte aan te bieden voor ontspanning en creativiteit. Vanuit de kerken ‘De Bron’ en ‘De Rank’, zijn er vertegenwoordigers aangesteld die de contacten met het Jeugdwerk onderhouden. De club gebruikt het materiaal van YMCA.

Meer info: christelijkjeugdwerkstaphorst@outlook.com

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie van De Rank organiseert activiteiten voor de jeugd om deze te betrekken bij de kerk. De commissie bestaat uit de volgende enthousiaste leden: Emiel Huls, Annelies Veijer, Ilona Brakke, Angeliek Wesselink en Gerjan Dunnink.

Tijdens een kerkelijk jaar organiseert deze commissie:

  • Twee keer patatpraat/film;
  • Twee twee keer een activiteit (denk hierbij aan zwemmen, trampolinepark, bowlen etc.).
  • Aan het eind van het kerkelijk jaar, eind juni, wordt er een eindactiviteit en een barbecue georganiseerd.
  • Ook vindt ‘’Nacht zonder dak’’ in 2023 weer plaats!

Dus jeugd van de Rank, wil je een keer leuk en gezellig meedoen? Hou dan het kerkblad en social media goed in de gaten!

Meer info: jeugd@derankstaphorst.nl

Catechese
Jongeren die de kindernevendienst verlaten worden uitgenodigd voor de catechese. Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp. Deze worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht. Na een gezamenlijke introductie op het thema vinden er gesprekken plaats in kleine groep onder leiding van een mentor. Media en werkvormen worden creatief ingezet.
Meer info: ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

Jongerenkerk
Iedere eerste zondag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) is er om 10.00 uur Jongerenkerk in de ruimte van Mathil (naast de Rank). De Jongerenkerk is er voor jongeren vanaf groep 8. Het programma is afwisselend op basis van een thema. Er is ruimte voor gesprek, spel, excursie, muziek etc. Facebook: Jongerenkerk de Rank.
Meer info:  jeugdouderling@derankstaphorst.nl (Emiel en Jolanda)

Jeugddiensten
Gedurende het jaar zijn er twee jeugddiensten in de Rank.

Nacht zonder Dak – 25 op 26 mrt

Graag willen wij als Jeugdcommissie een bijzondere activiteit uitlichten. Want daar is hij dan, terug van weggeweest: Nacht Zonder Dak! […]

Paasviering senioren – 28 mrt

Op dinsdag 28 maart 2023 hopen we weer een paasviering voor senioren te houden in De Rank. De HVD nodigt […]

Palmpasenoptocht – 2 apr

De zondag voor Pasen noemen we Palmpasen. Op deze zondag denken we terug aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. […]