Jeugdwerk

Jeugd de Rank Staphorst

Omdat we onze jeugd een warm hart toedragen, organiseren we verschillende activiteiten voor hen. Deze activiteiten zijn met name bedoeld om de onderlinge saamhorigheid te vergroten en het groeien in geloof te stimuleren. We mogen ons hierbij verheugen in een actieve samenwerking met de PKN zustergemeente De Bron.

Alle betrokkenen bij het jeugdwerk organiseren samen met de jeugdouderlingen het aanbod:

 • Oppasdienst
 • Kindernevendienst
 • Jeugdactiviteiten
 • Catechisatie
 • Jongerenkerk
 • Jeugddienst

De jeugd is in De Rank van harte welkom!

Oppas, kindernevendienst, club en Jeugdcommissie

Oppasdienst
Iedere zondag is er voor de kinderen van 0 tot 4 jaar oppas in het inpandige kinderdagverblijf. Hierdoor kunnen we gebruik maken van daar aanwezige faciliteiten waaronder bedjes voor de allerkleinsten. Voor aanvang van de dienst kunt u uw kind daar brengen. Er is ruimte om te spelen, te puzzelen of te kleuren onder toezicht van minimaal twee begeleid(st)ers. Halverwege de ochtend eten en drinken we wat samen met de kinderen, waarna we ook een stukje lezen uit een kinderbijbel.

Eten, drinken en evt. luiers graag zelf meegeven én voorzien van naam. Aan het einde van de dienst worden de kinderen weer teruggebracht ín de kerkzaal (dit verschijnt dan ook op de beamer in de kerkzaal).
Meer info: oppas@derankstaphorst.nl.

Kindernevendienst
Voor de kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 7 is er, gedurende de overdenking tijdens de kerkdienst, kindernevendienst. Iedere zondag steekt het kind van de zondag, met het vuur van de Paaskaars, de eigen kaars aan welke meegaat naar de kindernevendienst ruimte. Zo is ‘het licht’ ook bij deze groep.

Er zijn twee groepen (onderbouw en bovenbouw basisschool). De kindernevendienst werkt met materiaal van Kind op Zondag. Bijzondere projecten en activiteiten van de kindernevendienst zijn:

 • Kerstproject;
 • Paasproject;
 • Doorstroomdienst 12-jarigen.

Meer info: kindernevendienst@derankstaphorst.nl.

Club
De stichting Christelijk Jeugdwerk Staphorst heeft als doel kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met kerk en geloof. Dit door plaats en ruimte aan te bieden voor ontspanning en creativiteit. Vanuit de kerken ‘De Bron’ en ‘De Rank’, zijn er vertegenwoordigers aangesteld die de contacten met het Jeugdwerk onderhouden. De club gebruikt het materiaal van YMCA.

Meer info: christelijkjeugdwerkstaphorst@outlook.com

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie van De Rank organiseert activiteiten voor de jeugd ze betrokken te houden bij de kerk. Dit betekent overigens niet dat alle activiteiten een kerkelijk karakter hebben. Samen met de jeugdcommissie van ‘De Bron’, zorgen wij jaarlijks voor een gevarieerd aanbod met een aantal vaste activiteiten:

 • Patatpraat/film;
 • Buitenkerkelijke activiteit; denk hierbij aan zwemmen, trampolinepark, bowlen etc.;
 • Seizoensafsluiting/eindactiviteit (juni);
 • Nacht zonder dak (1x per 2 jaar).

Volg ook de socials voor meer (actuele) informatie: https://www.facebook.com/jeugdderank
Meer info: jeugd@derankstaphorst.nl

Catechese
Jongeren die de kindernevendienst verlaten, worden uitgenodigd voor de catechese die samen met de PKN zustergemeente ‘De Bron’ wordt vormgegeven. Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp. Deze worden vanuit Bijbels perspectief besproken en doordacht. Na een gezamenlijke introductie op het thema vinden er gesprekken plaats in kleine groep onder leiding van een mentor. Media en werkvormen worden creatief ingezet.

Jongerenkerk
Iedere eerste zondag van de maand (m.u.v. de maanden juli, augustus en september) is er om 10.00 uur Jongerenkerk in de ruimte van Mathil (naast De Rank). De Jongerenkerk is er voor jongeren vanaf groep 8. Het programma is afwisselend op basis van een thema. Er is ruimte voor gesprek, spel, excursie, muziek etc.

Check de socials voor meer (actuele) informatie: https://www.facebook.com/jeugdderank 
Meer info: jeugdouderling@derankstaphorst.nl.

Jeugddiensten
Gedurende het jaar zijn er twee jeugddiensten in De Rank.

Geen geplande activiteiten gevonden.