Kontakt

Colofon
Ons kerkblad “Kontakt’ van de Hervormde Gemeente “De Rank” verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van 400 exemplaren.
De contributie voor het kerkblad ad. € 12,50 wordt geïnd per automatische incasso.
Rekeningnummer NL35RABO03608.496.95.
Redactie: mevr. S. Breukelaar (voorzitter), mevr. G. Manuputtij (penningmeester), mevr. C.Figeland (secr), mevr. R. Hokse (eindredactie), mevr. M. Talen (jeugdpagina) en dhr. W. Breukelaar (repro),  
Redactieadres: e-mail: redactie@derankstaphorst.nl
Voor vragen en opmerkingen over abonnementen en bezorgen:
administratie.kontakt@derankstaphorst.nl     tel. 0522-462313