Kontakt

Colofon
Ons kerkblad “Kontakt’ van de Hervormde Gemeente “De Rank” verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van 400 exemplaren. De contributie voor het kerkblad ad. € 12,50 wordt geïnd per automatische incasso via rekeningnummer NL68RABO0360849695.

Redactie: B. Harink-Mulder, M. Meijer-van Dijk (eindredactie) en A. Russcher-Harink. Repro: W. Breukelaar.
Email: redactie@derankstaphorst.nl
Voor vragen en opmerkingen over abonnementen en bezorgen:
administratie.kontakt@derankstaphorst.nl – tel. 0522-462313.