Gemeente

Identiteit

De Rank is een jonge en veelkleurige hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland, waar leden met verschillende christelijke achtergronden elkaar ontmoeten.

We willen een open en laagdrempelige gemeente zijn, waarin het gaat om de ontmoeting met de God van de Bijbel, waar je jezelf kunt zijn en die midden in de samenleving staat.

We vinden het belangrijk dat de boodschap van het evangelie, van verlossing en genade, in eigentijdse woorden gebracht wordt. We zingen uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

De missie van De Rank is een gastvrije, levende gemeente zijn waarin ruimte is voor ontmoeting met de God van de Bijbel en die middenin de samenleving staat.

Goede Week

Goede week als hart van het kerkelijk jaar

De goede week ervaren we als het hart van het kerkelijk jaar. Het Heilig Avondmaal – in de Rank doen ook de kinderen mee – vieren we dan op Witte Donderdag. Op de Goede Vrijdag gedenken we de dood van onze Heer, Jezus Christus. In de Paasnacht is er gelegenheid om de doop te ontvangen of de doopgelofte te vernieuwen. En ten slotte op Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding van onze Heer.

Geschiedenis

In de jaren 50 krijgt een aantal personen moeite met de verstarring in de grote Hervormde kerk te Staphorst. Pogingen om deze koers te veranderen mislukken. Het gevolg is dat deze personen het initiatief nemen een zg. Hervormde Evangelisatie Vereniging op te richten. Dit wordt gerealiseerd op 9 augustus 1965. De kerkdiensten worden aanvankelijk gehouden in de kantine van het bedrijf Rollecate. Vanaf 22 maart 1967 vinden ze plaats in de voormalige kantine van kamp Conrad.

Op 27 oktober 2002 neemt Hervormde Gemeente De Rank een geheel nieuwe kerk in gebruik aan de Ebbinge Wubbenlaan. Een bijzonder gebouw, omdat het twee kerken herbergt. De Rank deelt tot 2019 samen met Evangelische Gemeente Bethel de twee-onder-één-kap kerk. Momenteel delen wij het gebouw met een kinderopvanglocatie en zijn wij bezig om ons gebouw uit te breiden met meer zalen en een grote keuken.

Samenstelling gemeente

Gemeente “De Rank” heeft de afgelopen jaren een enorme groei meegemaakt. Waren er in 2004 nog 843 leden, per 7 augustus  2020 waren dat er maar liefst 1174. Wij mogen onze gemeente een jonge gemeente noemen. In dit overzicht kunt u zien hoe de samenstelling van onze gemeente is.

Overzicht leden de Rank Staphorst per leeftijdscategorie