Gemeente

Geschiedenis

In de jaren 50 krijgt een aantal personen moeite met de verstarring in de grote Hervormde kerk te Staphorst. Pogingen om deze koers te veranderen mislukken. Het gevolg is dat deze personen het initiatief nemen een zg. Hervormde Evangelisatie Vereniging op te richten. Dit wordt gerealiseerd op 9 augustus 1965. De kerkdiensten worden aanvankelijk gehouden in de kantine van het bedrijf Rollecate. Vanaf 22 maart 1967 vinden ze plaats in de voormalige kantine van kamp Conrad.

Op 27 oktober 2002 neemt Hervormde Gemeente De Rank een geheel nieuwe kerk in gebruik aan de Ebbinge Wubbenlaan. Een bijzonder gebouw, omdat het twee kerken herbergt. De Rank deelt tot 2019 samen met Evangelische Gemeente Bethel de twee-onder-één-kap kerk.

Identiteit

Hervormde gemeente De Rank is een plaatselijke afdeling van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland), met alle veelkleurigheid die daarbij hoort. Hoewel geografisch beperkt tot het dorp Staphorst, vervullen we ook een regionale functie. Onze kracht zit in openheid, hartelijkheid, dienstbaarheid en belangstelling voor elkaar.

Het eigentijds verwoorden van de boodschap van verlossing, verzoening, bevrijding en heling keert in alle diensten terug. We houden niet van hoogliturgische diensten. Qua tekstkeuze volgen we in de regel het rooster van de Eerste Dag. In onze gemeente zingen we uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

Goede Week

Goede week als hart van het kerkelijk jaar

De goede week ervaren we als het hart van het kerkelijk jaar. Het Heilig Avondmaal – in de Rank doen ook de kinderen mee – vieren we dan op Witte Donderdag. Op de Goede Vrijdag gedenken we de dood van de Heer. In de Paasnacht is er gelegenheid om de doop te ontvangen of de doopgelofte te vernieuwen. En ten slotte op Paasmorgen vieren we het feest van de grote ommekeer.

Samenstelling gemeente

Gemeente “De Rank” heeft de afgelopen jaren een enorme groei meegemaakt. Waren er in 2004 nog 843 leden, per 1 juli 2015 waren dat er maar liefst 1203. Wij mogen onze gemeente een jonge gemeente noemen. In dit overzicht kunt u zien hoe de samenstelling van onze gemeente is.

Leden 2015