Organisatie

De kerkenraad van de Hervormde gemeente De Rank Staphorst-Rouveen bestaat uit de volgende onderdelen:

Bekijk hieronder wie onze predikanten en kerkenraadsleden zijn.

Predikant en Scriba

De Rank

Vacant
Predikant

ds. G. Jongma
Waarnemend predikant

De Rank

Trijntje de Witte
Scriba

Ouderlingen

Klazien Huisman-Prins
Ouderling sectie 1

De Rank

Trijntje Heide-Tuin
Ouderlijk sectie ...

Jeugdouderlingen Emiel en Jolanda

Emiel en Jolanda Huls
Jeugdouderlingen

Diakenen

De Rank

Jan Speulman
Diaken

De Rank

Ina Coster-Huisman
Diaken

Jenny Dunnink-Compagner
Diaken

Kerkrentmeesters

De Rank


Martin Compagner
kerkrentmeester

De Rank

Vacant
kerkrentmeester