Financiële informatie

Kerkelijke bijdragen en giften

– voor het kerkenwerk. De termijnen van uw kerkelijke bijdrage, alsook incidentele giften, kunt u storten op rek.nr NL04 RABO 0373 7295 37 t.n.v. Hervormde Gemeente ‘De Rank’ te Staphorst, o.v.v. ‘termijn kerkelijke bijdrage’ of ‘gift’. Voor vragen over uw kerkelijke bijdrage kunt u terecht bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters: penningmeester.krm@derankstaphorst.nl

– voor diaconale activiteiten. 

Giften voor de diaconie kunt u storten op rek.nrNL24RABO 0360846025 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. De Rank te Staphorst, o.v.v. ‘gift’ (eventueel nader gespecificeerd).

– collectemunten. Om fiscale aftrekbaarheid mogelijk te maken kan één grotere gift worden omgezet in collectemunten, die zowel voor kerkelijke als diaconale doeleinden kunnen worden gebruikt. De munten zijn – per zakje van 20 of 50 stuks, respectievelijk van € 0,30, € 0,70 en € 1,00 – elke laatste donderdag van de maand van 19.00 tot 19.30 uur verkrijgbaar in de kerk.

Wijziging bankrekeningnummer

Enkele jaren geleden hebben wij binnen de Rank de overstap gemaakt van de Rabobank naar SKG.
Reden was dat we hiermee geld konden besparen op de bankkosten.

Tot op heden is SKG ondergebracht bij Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Van Lanschot Bankiers zal deze dienstverlening in de toekomst staken.
Daarom heeft SKG de overstap gemaakt naar de Rabobank. Gelukkig blijven de voordelige bankkosten wel geldend.

Helaas veranderen hierdoor het rekeningnummers van de Rank wel weer. We zijn ons ervan bewust dat dit voor leden die via automatische overboeking betalen lastig is, omdat zij de gegevens moeten wijzigen. De “oude” bankrekeningnummers komen daarmee te vervallen.
De wijziging is ingegaan per 1 november 2018, maar betalingen die binnenkomen op ons “oude” bankrekeningnummer worden nog 1 jaar automatisch overgeboekt.

Kortom: Het bestaande rekeningnummer van de kerkelijke bijdragen : NL25 VLB 0699 8445 76 vervalt en wordt vervangen door NL04 RABO 0373 7295 37
Het bestaande rekeningnummer voor diaconale giften NL66FVLB0227159152 vervalt eveneens en wordt vervangen door NL11 RABO 0373 7106 90
Hierbij willen we iedereen vragen de bankrekeningnummers in de eigen administratie aan te passen.

Namens de kerkrentmeesters alvast bedankt.