Financiën

Financiën de Rank

Financiën

Onze gemeente beschikt niet over historisch vermogen. Van onze leden verwachten we een actieve bijdrage naar vermogen, ook in financiële zin. Onze jaarbegroting beslaat in grote lijnen een ton, waarvan 80% bijeengebracht wordt via de toezeggingen bij de Aktie Kerkbalans in januari. De resterende 20% wordt gedekt door gemeentelijke aktiviteiten als verhuur, lege flessenactie, etc.

Ook het bezig-zijn met geldzaken, blijkt dienstbaar te kunnen zijn aan de onderlinge band en de gemeenteopbouw.
Naast bovenstaande kerkelijke jaarbegroting, spreken we ook van een diakonale jaarbegroting. Deze is aanzienlijk minder in omvang en beslaat jaarlijks ongeveer 10% van de eerder genoemde begroting. In onze erediensten is de eerste rondgang steevast voor het werk van de diakenen. Een kwart van de inkomsten van de diakonie wordt wereldwijd besteed, tegen 25 à 35% plaatselijk. Regionaal zijn er ook samenwerkingsverbanden waarin wordt deelgenomen.

Kerstbomen verkoop 11 + 12 dec

Vrijdag 11 en zaterdag 12 december kunt u bij Jan de Weerd mooie Nordmann kerstbomen kopen waarbij 50% van de […]

Kerstpakkettenactie – 18 + 19 dec

Ook dit jaar gaan wij weer samen met De Bron kerstpakketten maken voor degenen die het wat minder hebben. Om […]

Kerststukjes en knieperties verkoop – 19 dec

KniepertiesDe tijd van knieperties komt er weer aan. En we gaan ze weer verkopen. Eén zakje met 15 stuks voor […]