Financiën

Financiën de Rank

Financiën

Onze gemeente beschikt niet over historisch vermogen. Van onze leden verwachten we een actieve bijdrage naar vermogen, ook in financiële zin. Onze jaarbegroting beslaat in grote lijnen een ton, waarvan 80% bijeengebracht wordt via de toezeggingen bij de Aktie Kerkbalans in januari. De resterende 20% wordt gedekt door gemeentelijke aktiviteiten als verhuur, lege flessenactie, etc.

Ook het bezig-zijn met geldzaken, blijkt dienstbaar te kunnen zijn aan de onderlinge band en de gemeenteopbouw.
Naast bovenstaande kerkelijke jaarbegroting, spreken we ook van een diakonale jaarbegroting. Deze is aanzienlijk minder in omvang en beslaat jaarlijks ongeveer 10% van de eerder genoemde begroting. In onze erediensten is de eerste rondgang steevast voor het werk van de diakenen. Een kwart van de inkomsten van de diakonie wordt wereldwijd besteed, tegen 25 à 35% plaatselijk. Regionaal zijn er ook samenwerkingsverbanden waarin wordt deelgenomen.

Begroting 2021
De verkorte begroting voor 2021 is hieronder te downloaden.

De-Rank-Begroting-2021Download

Jaarrekening diaconie
De verkorte jaarrekening 2019 is hieronder te downloaden.

De-Rank-verkort-overzicht-jaarrekening-2019Download
De Rank lege statiegeldflessen

Ophalen lege statiegeldflessen – 6 sept

Maandag 6 september worden de lege statiegeldflessen weer bij u opgehaald. U mag uw statiegeld bon of bijdrage ook in […]

Inzameling oud ijzer – 2 okt

Op zaterdag 2 oktober houdt de ZWO-commissie een inzameling van oud ijzer bij De Rank. Heeft u oude metalen waar […]