Financiën

Financiën de Rank

Financiën

Onze gemeente beschikt niet over historisch vermogen. Van onze leden verwachten we een actieve bijdrage naar vermogen, ook in financiële zin. Onze jaarbegroting beslaat in grote lijnen een ton, waarvan 80% bijeengebracht wordt via de toezeggingen bij de Aktie Kerkbalans in januari. De resterende 20% wordt gedekt door gemeentelijke aktiviteiten als verhuur, lege flessenactie, etc.

Ook het bezig-zijn met geldzaken, blijkt dienstbaar te kunnen zijn aan de onderlinge band en de gemeenteopbouw.
Naast bovenstaande kerkelijke jaarbegroting, spreken we ook van een diakonale jaarbegroting. Deze is aanzienlijk minder in omvang en beslaat jaarlijks ongeveer 10% van de eerder genoemde begroting. In onze erediensten is de eerste rondgang steevast voor het werk van de diakenen. Een kwart van de inkomsten van de diakonie wordt wereldwijd besteed, tegen 25 à 35% plaatselijk. Regionaal zijn er ook samenwerkingsverbanden waarin wordt deelgenomen.

Appelpluk

Appelpluk

Net zoals vorig jaar willen we ook dit jaar weer gaan appels plukken bij Arnold Bosgoed in Welsum. We maken […]

Bijbel in gewone taal

Bijbellezen in de Bijbel-in-gewone-taal 28 september

Het is al een beetje vertrouwd geworden: ’s maandags avonds even drie kwartier bij elkaar zitten om samen de bijbel […]

Kerkzaal leeg De Rank

Voor de preek uit 1 oktober

In de preek probeert de voorganger elke keer de Bijbeltekst en de tijd waarin we leven met elkaar te verbinden. […]