Kerkdiensten

Kerkdienst 27 september

We zullen op deze zondag nieuwe ambtsdragers bevestigen. Dat zijn Ina Coster-Huisman als diaken en het echtpaar Emiel Huls en […]

Kerkdienst 4 oktober

Deze dienst gaat ds. J.G. Zomer voor. Er is de mogelijkheid om uw kind te laten dopen.