Geloof en Opvoeding – 21 nov

‘It takes a village to raise a child’ is een van oorsprong Afrikaans gezegde. Maar dat ‘samen’ kan gemakkelijk verwateren met onze drukke levens van losse individuen. Toch willen we bij De Rank elkaar helpen om handen en voeten te geven aan onze geloofsopvoeding, solidair zijn met elkaar als ouders. We zijn al een aantal jaren gewend om de eerste drie jaar na een doopbediening de ouders drie keer per seizoen bij elkaar te roepen. We praten dan over tal van thema’s die te maken hebben met geloof en opvoeding. Als investering in je eigen geloofsleven, om zo een voorbeeld te kunnen zijn voor je kind(eren). De ouders worden voor elke avond per mail uitgenodigd. Noteer alvast de data in je agenda, zodat je tijdig oppas kunt regelen.

Hoe laat: nader te bepalen.
Waar: De Rank, Staphorst

Opgave kan via dsprins@derankstaphorst.nl of via onderstaande opgaveformulier.

  • De Rank - Geloof en Opvoeding 20 april