Gift bloemengroet

Gelijktijdig bij het uitreiken van het winterwerkboekje met antwoordformulier, vragen we u ook om een gift voor ‘de bloemengroet’ – het fonds waaruit de bloemen in de zondagse kerkdienst worden betaald. Die bloemen worden daarna door de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) bezorgd, bij iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken; zieken, hoogbejaarden, enz.

Ook worden attenties voor gemeenteleden in verpleeghuizen verzorgd, net als de kerst- en paasmiddag voor de senioren, die ook ten laste van dit fonds komen. En ligt er een kind in het ziekenhuis, dan wordt vaak besloten om geen bloemen, maar een ander cadeautje te bezorgen.

Bloemen-groet – eigenlijk moet je de nadruk leggen op gróet. Want ook als je een felicitatiekaart op je verjaardag ontvangt namens de kerk, wordt dat bekostigd uit hetzelfde potje. We willen als gemeenschap rond de Rank graag iets meer zijn dan een verzameling losse personen. En gemeenschap begint met elkaar groeten. Ook vorig jaar hielden we deze deurcollecte en het is ieder jaar verrassend om te zien wat die collecte opbrengt.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.