Inzameling bloemen paasgroet

Op zaterdag 30 maart 2024 kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur weer bloemen voor de jaarlijkse paasgroet in de kerk gebracht worden. Op paaszondag (na de kerkdiensten) worden de bloemen naar de zieken en ouderen gebracht.

We hopen ook dit keer weer veel boeketten in ontvangst te mogen nemen en zouden het enorm op prijs stellen als ook jongeren uit onze gemeente hun medewerking willen verlenen bij het rondbrengen van de bloemen.