Kerkdiensten De Rank weer online

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van afgelopen zaterdag is het advies van de landelijke kerk om waar mogelijk de kerkdiensten online te verzorgen. Het moderamen van De Rank heeft besloten zich opnieuw aan te sluiten bij de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat voor de periode van 25 december t/m 9 januari er geen mogelijkheid is de kerkdiensten fysiek te bezoeken. Gelukkig bieden de online uitzendingen ons wel de mogelijkheid om elkaar digitaal te ontmoeten.

In verband met deze wijziging is besloten zowel 1e als2e kerstdag een online dienst te verzorgen. Dit komt er als volgt uit te zien:

De kerst-drive through voor kinderen en hun ouders georganiseerd door de kindernevendienst, zal wel zoals gepland doorgaan. Dit betreft namelijk een buitenactiviteit met aanmelding vooraf en dergelijke activiteiten kunnen conform de landelijke richtlijnen wel doorgaan.

Wij wensen iedereen, ondanks alles, goede feestdagen en een gezegend 2022. Wij hopen dat de vreugde van Kerst deze donkere tijd zal verlichten.

De kerkenraad