Oproep beroepingscommissie

Graag willen wij de gemeenteleden in de gelegenheid stellen om namen door te geven van door hen geschikt geachte predikanten. Deze schriftelijke opgaven moeten voorzien zijn van een motivatie en de naam van degene die de opgave doet. Opgaven graag uiterlijk maandag 8 april a.s. inleveren bij of mailen naar de scriba: scriba@derankstaphorst.nl.