Palliatieve zorg – 17 april

Op maandag 17 april 2023 organiseren thuiszorgorganisaties Carinova, Icare en RST Zorgverleners een thema-avond met het onderwerp ‘(De bestrijding van) pijn en onrust in de laatste levensfase’.

Kennis, ervaring en religieuze achtergrond maken dat mensen over dit onderwerp verschillend denken en dat geeft in de laatste levensfase vaak extra zorgen. Daarom hebben we de handen ineengeslagen en deskundigen gevraagd om dit thema vanuit hun kennis en ervaring toe te lichten.

Wij nodigen u van harte uit voor deze thema-avond!

Maandag 17 april | inloop vanaf 19.15 uur | Zaal Spoorzicht