Uitnodiging cursus TVG

Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof, is bij de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) aan het juiste adres. Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen en dat wordt uitgelegd in deze cursus. Inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament. Er is aandacht voor de manier waarop mensen en stromingen vandaag denken en hoe geloven het dagelijks leven beïnvloedt. In praktische vakken als diaconaat en gemeenteopbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. In drie jaar tijd verdiept u zich in deze wereld van geloof en theologie op 99 dinsdagen van 19.30-22.00 uur.

De cursus TVG is een traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en bestaat al meer dan 40 jaar. Op dit moment wordt de cursus in 17 plaatsen in heel het land georganiseerd. De cursisten komen echter lang niet allemaal uit de PKN, omdat mensen uit allerlei kringen en kerken de verdieping van deze cursus weten te vinden en te waarderen. Iedereen is dan ook welkom! De docenten zijn vaktheologen. De kosten voor deze theologische cursus zijn in de regio IJsselland € 270,- per cursusjaar. De eerste lesavond van het nieuwe seizoen is op dinsdag 19 september 2023 in Kampen.

U kunt een informatieavond over deze cursus bezoeken op dinsdag 5 september a.s., vanaf 19.30 uur in een zaal van de Broederkerk aan de Broederstraat 16, te Kampen. Dat is tevens de plaats waar de cursus wordt gegeven.

Voor vragen en aanmeldingen kunt u per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Kijk op www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland voor meer informatie over de cursus te Kampen. Voor andere cursusplaatsen: www.tvg-algemeen.nl.