Uitnodiging Gemeenteavond 2 november

Zoals gebruikelijk binnen De Rank, zal na de dankdagdienst op 2 november a.s. de gemeenteavond plaatsvinden.

Thema: De Rank van en voor de Toekomst
Agenda:
• Presentatie aangepast plan uitbreiding/verbouw De Rank door de bouwcommissie
• Vacatures KR en voortbestaan commissies

We nodigen iedereen hierbij van harte uit om met ons mee te praten en mee te denken. We hopen leden
van alle leeftijden te mogen begroeten, jong en oud, want samen maken we de toekomst van en voor De
Rank. Aansluitend aan de kerkdienst is er een koffiepauze en om 20.45 uur hopen we te starten.