Vacature beheerder

De kosters Joop Dozeman en Peter Mulder hebben hun functie als koster beëindigd. Ze hebben deze functie jarenlang op een goed wijze ingevuld, maar willen nu wat meer tijd voor andere zaken. Eén van de oorzaken is dat de huidige kosterfunctie behoorlijk omvangrijk is en dit het vinden van geschikte kandidaten moeilijk maakt. De huidige functie van koster wordt nu ingevuld door 5 personen. 

Voor deze functie geldt dat er een vrijwilligersvergoeding aan verbonden is. Hieronder vindt u de functies van beheerder die nog niet is opgevuld.

1. Beheerder
De functie van beheerder is in de eerste plaats een coördinerende functie. Hij/zij stuurt ook de functies die hieronder worden genoemd aan. De beheerder functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters en ontvangt een vrijwilligersvergoeding.

Takenpakket:

• De beheerder is eerste aanspreekpunt rondom zaken betreffende (gebruik van) het kerkgebouw.
• De beheerder zorgt dat vragen worden beantwoord, speelt deze evt door naar derden en zorgt voor adequate afhandeling/oplossing van problemen door deze door te spelen naar derden en/of zelf zorg te dragen voor een oplossing.
• De beheerder zorgt dat de inrichting van de kerkzaal en overige ruimtes worden ingericht op de behoeften van de groepen die er gebruik van maken.
• De beheerder maakt een rooster voor de gastheren/gastvrouwen die de zondagdienst invullen en is voor hen 1e aanspreekpunt bij vragen.
• De beheerder beheert de voorraad van gebruiksgoederen in de kerk (koffie, thee, schoonmaakartikelen, etc.) en zorgt dat deze tijdig worden aangevuld.

Interesse?

Heeft u belangstelling voor deze functie, dan kunt u zich aanmelden bij de kerkrentmeesters. Dit mag uiteraard persoonlijk, maar ook via de mail kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl