Verkoop knieperties

We hebben de draad weer opgepakt! Jenny Dunnink heeft samen met haar familie Compagner al enkele jaren een hulpproject m.b.t. onderwijs in Gambia. De verkoop van kniepertjes ten behoeve van dit hulpproject is door corona helaas stil komen te staan. Maar sinds 1 oktober 2021 worden er weer vol enthousiasme heerlijke knieperteies gebakken en verkocht.

Mocht u kniepertjes willen kopen, dan kan dat door contact op te nemen met Jenny Dunnink, telefoonnummer 06-20932086. Een zakje à 10 stuks kost €2,-.