Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 25 November 2018
Ds.J.G. Zomer
10.00 uur
Christus Koning
 
Kerkenraad

Predikant
Predikant
 Scriba
                                
        Ds. J.G. Zomer

Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

 Hannie Weststrate-den Engelsman
     
Ouderlingen

     
       Lijsje Veldman-Huls

     Hendrie van de Weem 


   
     Hennie Grobbe-Poppema       Roelinda Buiter-Kuijers

Diakenen

     

     Aaltje Klosse-Tuin

     Janneke Vos-v.d. Haar     Tineke Bisschop-van Boven

   
      Bennie Boldewijn           


Kerkrentmeesters

     
         Alice ten Brinke          Harry Brakke             Jarno Harink

 

          Alwin Compagner
    

                                      Jeugdwerker

                           Jeugdouderling
                                             
        Laurens Oosterbroek.

                        Jolanda van der Vegt-Krol