Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 24 November 2019
Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch
10.00 uur
Einde kerkelijk jaar
 
Kerkenraad

Predikant
Predikant
 Scriba
                                
        Ds. J.G. Zomer

Ds. T.W.D. Prins-van den Bosch

 Hannie Weststrate-den Engelsman
     
Ouderlingen

     
       Lijsje Veldman-Huls

     Hendrie van de Weem 


   
     Hennie Grobbe-Poppema       Roelinda Buiter-Kuijers

Diakenen

     

     Aaltje Tuin

        Tineke Bisschop-van Boven

   
      Bennie Boldewijn   

       Ineke Haasjes-Port

Kerkrentmeesters

     
         Alice ten Brinke          Harry Brakke             Jarno Harink

 

         
    

                  Jeugdouderling                   
                          
                                            
           Jolanda van der Vegt-Krol