Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 26 Mei 2019
Mevr. J. Luten
10.00 uur
Zuidwolde
 

Nieuwe opzet functie Koster
Op 5 juli as zullen Joop Dozeman en Peter Mulder hun functie als koster beëindigen. Ze hebben deze functie jarenlang op een goed wijze ingevuld maar willen nu wat meer tijd voor andere zaken. IN de afgelopen maanden hebben wij geprobeerd opvolger(s) te vinden, maar tot op heden helaas zonder resultaat. Eén van de oorzaken is dat de huidige kosterfunctie behoorlijk omvangrijk is en dit het vinden van geschikte kandidaten moeilijk maakt. Vandaar dat wij als kerkenraad hebben besloten de huidige kosterfunctie te gaan onderverdelen in verschillende functies. De invulling van één van de functies kost minder tijd en hierdoor hopen wij meer kandidaten te kunnen vinden.
De huidige functie van koster wordt opgedeeld in 4 verschillende functies. Alle functies kunnen door meerdere personen ingevuld worden. Voor alle functies geldt dat er een vrijwilligersvergoeding an verbonden is. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende functies. Heeft u belangstelling voor één van deze functies dan kunt u zich aanmelden bij de kerkrentmeesters. Dit mag uiteraard persoonlijk maar ook via de mail kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl

1. Beheerder
De functie van beheerder is in de eerste plaats een coördinerende functie. Hij/zij stuurt ook de functies die hieronder worden genoemd aan. De beheerder functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters en ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Takenpakket:

• De beheerder is eerste aanspreekpunt rondom zaken betreffende (gebruik van) het kerkgebouw
• De beheerder zorgt dat vragen worden beantwoord, speelt deze evt door naar derden en zorgt voor adequate afhandeling/oplossing van problemen door deze door te spelen naar derden en/of zelf zorg te dragen voor een oplossing
• De beheerde zorgt dat de inrichting van de kerkzaal en overige ruimtes worden ingericht op de behoeften van de groepen die er gebruik van maken
• De beheerder maakt een rooster voor de gastheren/gastvrouwen die de zondagdienst invullen en is voor hen 1e aanspreekpunt bij vragen.
• De beheerder beheert de voorraad van gebruiksgoederen in de kerk (koffie,thee, schoonmaakartikelen etc.) en zorgt dat deze tijdig worden aangevuld.

2. Gastvrouw/gastheer zondag
De functie van gastvrouw/gastheer is in de eerste plaats een uitvoerende functie die door een groep van leden ingevuld kan worden (evt zou ook de diaconie hier een rol in kunnen vervullen). De gastheren/gastvrouwen functioneren onder verantwoordelijkheid van de beheerder.

• Als gastheer/gastvrouw zorgt u ervoor dat onbekenden zich welkom voelen in onze kerk
• Als gastheer/gastvrouw zorgt u er voor dat het liturgisch centrum voorafgaand aan de dienst is ingericht (kaars voor de dienst wordt aangestoken, er een glas water klaar staat voor de predikant)
• Als gastheer/gastvrouw verricht u tijdens bijzondere diensten (bijv doopdienst) aanvullende taken zoals het ophalen van dopelingen, het ophalen van water voor het doopvont etc.
• Als gastheer/gastvrouw verwelkomt u gastpredikanten etc.
• Als gastheer/gastvrouw bent u tijdig aanwezig om de kerk alvast te verwarmen

3. Onderhoudsmedewerker
De onderhoudsmedewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van (kleine) onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw en draagt zorg voor de buitenruimte en tuinonderhoud.

• De onderhoudsmedewerker signaleert evt gebreken en zorgt dat deze, in afstemming met de beheerder en/of Kerkrentmeesters, adequaat worden hersteld.
• De onderhoudsmedewerker draagt zorg voor een zorgvuldig onderhoud van de buitenruimte (groenonderhoud, beheer P-plaats en buitenruimte)
• De onderhoudsmedewerker is op afroep beschikbaar voor het verrichten van uiteenlopende reparaties en onderhoudswerkzaamheden.

4. Gastheer/gastvrouw bij begrafenissen en trouwdiensten
De functie van gastvrouw/gastheer is in de eerste plaats een uitvoerende functie die door een groep van leden ingevuld kan worden). De gastheren/gastvrouwen functioneren onder verantwoordelijkheid van de beheerder.

• Als gastheer/gastvrouw bent u tijdig aanwezig om de kerk alvast te verwarmen
• Als gastheer/gastvrouw ontvangt u de naaste familie en begeleid hen naar de aangewezen plekken in de kerk
• Als gastheer/gastvrouw zorgt u ervoor dat gasten zich welkom voelen.
• Als gastheer/gastvrouw zorgt u er voor dat het liturgisch centrum voorafgaand aan de dienst passend is ingericht (kaars voor de dienst wordt aangestoken, er een glas water klaar staat voor de predikant, bij bruiloft loper uitleggen etc.)