Hervormde gemeente De Rank
VOLGENDE DIENST:
Zondag 5 April 2020
Ds.J.G Zomer
10.00 uur Aangepaste dienst
via Kerkdienst gemist
 

Nieuwe opzet functie Koster/Beheerder
Op 23 juni hebben Joop Dozeman en Peter Mulder hun functie als koster beëindigen. Ze hebben deze functie jarenlang op een goed wijze ingevuld maar willen nu wat meer tijd voor andere zaken. IN de afgelopen maanden hebben wij geprobeerd opvolger(s) te vinden, maar tot op heden helaas zonder resultaat. Eén van de oorzaken is dat de huidige kosterfunctie behoorlijk omvangrijk is en dit het vinden van geschikte kandidaten moeilijk maakt. Vandaar dat wij als kerkenraad hebben besloten de huidige kosterfunctie te gaan onderverdelen in verschillende functies. De invulling van één van de functies kost minder tijd en hierdoor hopen wij meer kandidaten te kunnen vinden.
De huidige functie van koster wordt opgedeeld in 4 verschillende functies. Alle functies kunnen door meerdere personen ingevuld worden. Voor alle functies geldt dat er een vrijwilligersvergoeding an verbonden is. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende functies. Heeft u belangstelling voor één van deze functies dan kunt u zich aanmelden bij de kerkrentmeesters. Dit mag uiteraard persoonlijk maar ook via de mail kerkrentmeesters@derankstaphorst.nl

1. Beheerder
De functie van beheerder is in de eerste plaats een coördinerende functie. Hij/zij stuurt ook de functies die hieronder worden genoemd aan. De beheerder functioneert onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters en ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Takenpakket:
• De beheerder is eerste aanspreekpunt rondom zaken betreffende (gebruik van) het kerkgebouw
• De beheerder zorgt dat vragen worden beantwoord, speelt deze evt door naar derden en zorgt voor adequate afhandeling/oplossing van problemen door deze door te spelen naar derden en/of zelf zorg te dragen voor een oplossing
• De beheerde zorgt dat de inrichting van de kerkzaal en overige ruimtes worden ingericht op de behoeften van de groepen die er gebruik van maken
• De beheerder maakt een rooster voor de gastheren/gastvrouwen die de zondagdienst invullen en is voor hen 1e aanspreekpunt bij vragen.
• De beheerder beheert de voorraad van gebruiksgoederen in de kerk (koffie,thee, schoonmaakartikelen etc.) en zorgt dat deze tijdig worden aangevuld.